خوشنویسی و کتاب آرایی در ایران
تالیف: غلامرضا راهپیما

ابزار و مواد خوشنویسی

نخستین ضرورت در ابزار خوشنویسی، استحکام و کارایی آنهاست. در دورانهای گذشته، صنعتگران به ابزار خوشنویسی بیشتر از سایر پیشه ها، توجه و دقت داشتند. از این رو ابزارهای بسیار زیبا، دقیق و فوق العاده ای را پدید آوردند...

جزئیات بیشتر

قلمدان

هنر قلمدان، در ایام کهن یکی از زیباترین هنرهای صنایع مستظرفه در فنون آرایه های هنری ایران به شمار میرفته و از ابزار حساس و ارزشمند خوشنویسان بزرگ ایران زمین بوده است. قلمدان و قلمدانسازی با فرهنگ و هنر ایران...

جزئیات بیشتر

کاغذهای الوان

کاغذ رنگ شده نزد هنرمندان همواره مرغوبتر و به ویژه برای قطعه نویس پسندیده تر بوده است؛ چرا که معمولاً کاغذهایی که در مرقعات، قطعات و نسخه های نفیس هنری از هنرمندان خوشنویس دیده میشود، بر روی کاغذهای الوان است...

جزئیات بیشتر

جلدسازی

در فرهنگ و تمدن ایران، هنر «صحافی و جلدسازی» یا «تجلید» یا « ُ مجلدگری» به عنوان یکی از مهمترین و ممتازترین زیر رشته های هنر کتاب آرایی و کتاب سازی، همواره از وجه ای خاصی برخوردار بوده است که توانسته همپای دیگر ...

جزئیات بیشتر

تازه ترین مطالب

کاغذ اَبری

کاغذ اَبری

مدیر سایت می ۱۶, ۲۰۲۳
کاغذهای آهارمهره

کاغذهای آهارمهره

مدیر سایت مارس ۸, ۲۰۲۳
ابزار و مواد خوشنویسی

ابزار و مواد خوشنویسی

مدیر سایت نوامبر ۲۶, ۲۰۲۲
کاغذهای الوان

کاغذهای الوان

مدیر سایت فوریه ۲۷, ۲۰۲۰

خوشنویسی و کتاب آرایی در ایران

ابزار خوشنویسی | مرکب | قلمدان | انواع کاغذ | کاغذهای ابری | زرافشان | قطاعی | جلدسازی |

خوشنویسی و کتاب آرایی در ایران

نام کتاب: خوشنویسی و کتاب آرایی در ایران

تالیف: استاد غلامرضا راهپیما

ناشر : کتابخانه، مـوزه و مـرکز اسناد مجـلس شـورای اسلامی

اطلاعات ارتباطی

خوشنویسی و کتاب آرایی در ایران

  • 021 66721045
  • info[at]persianartbook.com
  • www.persianartbook.com